Bruins Makelaardij
Bruins Advies

Pensioen advies

Er wordt steeds meer belang gehecht aan ‘eerder stoppen met werken’. Nu duidelijk is dat de VUT zal verdwijnen omdat de regeling in financieel opzicht niet meer is op te brengen, nemen veel werkgevers een prepensioen op in de pensioenregeling als vervanging van de VUT.

Een prepensioen biedt de werknemer de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Met de uitkeringen uit het prepensioen kan hij de periode tot aan zijn 65ste verjaardag (waarop het oudedagspensioen en de AOW beginnen uit te keren) financieel overbruggen. Werknemers die een prepensioen hebben, maar toch tot hun 65ste doorwerken, kunnen het opgebouwde prepensioen gebruiken als aanvulling op het oudedagspensioen.

Voor u als werkgever is het prepensioen, in tegenstelling tot de VUT, kostentechnisch volledig beheersbaar. Dit alles maakt het prepensioen tot een waardevolle aanvulling op de secundaire arbeidsvoorwaarden.